เครื่องมือ Long และ Short Position ทำงานอย่างไร?

ฟีเจอร์นี้ทำให้คุณสามารถประมาณการว่าออเดอร์ของคุณจะเป็นไปในลักษณะใดถ้าคุณเปิด Long หรือ Short, แสดงกำไร & ขาดทุน (PnL) และประมาณการความเสี่ยงและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเมื่อราคาได้ถึงจุดทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุนของคุณ

คุณสามารถลองเปิดออเดอร์เพื่อดูผลลัพธ์ของมันได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดออเดอร์จริง - สร้างความมั่นใจและเสริมสร้างความรู้ให้มากพอก่อนที่จะเสี่ยงด้วยเงินจริงในตลาด

คำนวนขนาดของโพซิชั่นและยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

1. สร้างเครื่องมือ Long หรือ Short Position ลงบนชาร์ต 

2. ในหน้าคุณสมบัติของตราสารระบุขนาดเริ่มต้นของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเทรดหรือขนาดมูลค่าของความเสี่ยง (ได้ทั้งเป็นจำนวน หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ % ของขนาดบัญชี) หรือคุณสามารถระบุขนาด Lot Size ได้เช่นกันจากนั้นคลิก OK เพื่อดำเนินการต่อ 

3. ป้ายของเครื่องมือจะแสดงขนาดของโพซิชั่น (1) และขนาดของยอดเงินคงเหลือเมื่อโพซิชั่นถูกปิดหลังจากที่ราคาเดินทางไปถึงระดับราคาของการปิดทำกำไร (2) หรือระดับราคาของจุดตัดขาดทุน (3)

ขนาดของโพซิชั่นและยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้นถูกคำนวนอย่างไร?

Long Position:
Position SizeQty = (RiskSize / ((EntryPrice – StopPrice) * Point value)) / Lot Size
ยอดคงเหลือในบัญชีเมื่อสถานะปิด หลังจากราคาถึงระดับ Take Profit
Amount = AccountSize + (ProfitLevel – EntryPrice) * Qty * Point value
ยอดคงเหลือในบัญชีเมื่อสถานะ ปิดหลังจากราคาถึงระดับ Stop Loss
Amount = AccountSize — (EntryPrice – StopLevel) * Qty *  Point value
Short Position:
Position SizeQty = (RiskSize / ((StopPrice – EntryPrice) * Point Value)) / Lot Size
ยอดคงเหลือในบัญชีเมื่อสถานะปิด หลังจากราคาถึงระดับ Take Profit
Amount = AccountSize + (EntryPrice – ProfitLevel) * Qty *  Point value
ยอดคงเหลือในบัญชีเมื่อสถานะปิด หลังจากราคาถึงระดับ Stop Loss
Amount = AccountSize — (StopLevel – EntryPrice) * Qty * Point value

  • AccountSize — ขนาดเริ่มต้นของบัญชีที่ระบุในการตั้งค่า
  • RiskSize =
    • Risk, ถ้าเลือกความเสี่ยงเป็นตัวเลขแน่นอน
    • Risk / 100 * AccountSize, หากเลือกความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดบัญชี

แสดงประสิทธิภาพในโหมดกะทัดรัด

ลองใช้โหมดกะทัดรัดหากคุณต้องการให้แท็กประสิทธิภาพของโพซิชั่นใช้พื้นที่บนแผนภูมิน้อยลง คุณสามารถเปิดใช้งานโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายกระชับในการตั้งค่า