การเล่นซ้ำแท่งกราฟไม่ทำงาน ไม่มีแถบเครื่องมือสำหรับการเล่นซ

ในปัจจุบันนี้เราไม่สนับสนุนการใช้งานในโหมดเล่นซ้ำสำหรับ

  • ฟิวเจอร์ต่อเนื่อง สเปรด (สูตรของสัญลักษณ์)
  • ประเภทชาร์ตที่ไม่ใช้รูปแบบชาร์ตแบบดั้งเดิมเช่น (RenkoKagiPnFRangeLine BreakHeikin Ashi
  • ชาร์ตที่มีการแปลงสกุลเงินไปยังค่าเงินที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

หากคุณคลิกที่ปุ่มเล่นซ้ำและแผงการเล่นซ้ำไม่ปรากฏขึ้น มีความเป็นไปได้มากว่า จะมีการเลือกประเภทแผนภูมิหรือสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น