ฉันเห็นเฉพาะข้อมูล ณ. สิ้นวันของสัญลักษณ์ DXY และไม่มีข้อมูลเรียลไทม์

ในปัจจุบันนี้ สัญลักษณ์ INDEX:DXY มีเฉพาะข้อมูล EOD (ณ. สิ้นวัน) เท่านั้น ซึ่งอัพเดทวันละครั้ง อย่างไรก็ตามคุณอาจจะดูข้อมูลสัญลักษณ์ TVC:DXY - ข้อมูล CFD นี้ใช้งานได้ฟรีและเป็นข้อมูลเรียลไทม์