ฉันต้องการเปลี่ยนอีเมล์สำหรับ email-to-sms เพื่อใช้สำหรับการแจ้งเตือน

ในการเปลี่ยนที่อยู่ email-to-sms คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้:

  1. ไปที่การ ตั้งค่าโปรไฟล์ ของคุณ
  2. คลิกที่ปุ่ม แก้ไข  และกรอกที่อยู่ email-to-sms ลงในช่อง อีเมล์ 

  3. รหัสยืนยันตัวตน 6 หลักจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ระบุไว้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องนำมากรอกใส่ในช่อง รหัสยืนยันตัวตน

หล้งจากที่ท่านได้ยืนยันที่อยู่ email-to-sms เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความจากการแจ้งเตือนสำหรับที่อยู่อีเมล์นี้

ถ้าท่านใช้บริการการซื้อขายอัตโนมัติหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ท่านไม่ได้รับรหัสยืนยันในอีเมล์ที่ระบุ ขอแนะนำให้ท่านลองใช้ webhooks ในการรับการแจ้งเตือน