ชาร์ตเรนโกะไม่แสดงหรือแสดงไม่ถูกต้อง

ในการที่ชาร์ตแบบเรนโกะจะสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องนั้น มันสำคัญและจำเป็นที่จะต้องเลือกขนาดของกล่องให้เหมาะสม ถ้าชาร์ตเรนโกะไม่แสดงเป็นไปได้ว่าคุณได้เลือกขนาดของกล่องที่ใหญ่มากเกินไปสำหรับสัญลักษณ์ที่ท่านใช้งานอยู่

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของกล่องใน การตั้งค่า ชาร์ต หรือเลือกวิธีการแบบ ATR ในการกำหนดขนาดของกล่อง

ATR หมายถึงขนาดของกล่องจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดยใช้ค่าอินดิเคเตอร์ (ATR) ใน คุณสมบัติชาร์ต คุณสามารถระบุเรนจ์ของจำนวนแท่งกราฟย้อนหลังซึ่งจะเป็นค่าของข้อมูลอินพุทให้กับ ATR