ฉันจะใช้อินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์บนอินดิเคเตอร์อีกตัวได้อย่างไร?

คุณสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ (เช่น Moving Average) หรือกลยุทธ์ ไม่เฉพาะกับข้อมูลราคาเท่านั้น แต่มันยังสามารถใช้งานบนอินดิเคเตอร์ตัวอื่นได้เช่นเดียวกัน และนี่ทำให้เปิดความสามารถและความเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค รวมไปถึงการค้นหาโอกาสใหม่ๆ ในการซื้อขายสินทรัพย์

มี 3 วิธีในการดำเนินการดังนี้:

1. คลิกปุ่ม "เพิ่มเติม" (จุดสามจุดแนวนอน) ถัดจากชื่อของอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นข้อมูลนำเข้าภายนอก เลือก "อินดิเคเตอร์/กลยุทธ์บน... " แล้วเลือกอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์ที่จะใช้เป็นข้อมูลนำเข้า

2. คลิกขวาที่อินดิเคเตอร์ และเลือก “เพิ่มอินดิเคเตอร์ / กลยุทธ์บน…”

3. เพิ่มข้อมูลนำเข้าภายนอกจากแท็บ "การตั้งค่า/ข้อมูลนำเข้า" ของสคริปต์ ในการทำสิ่งนี้ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสคริปต์ทั้งสองโหลดในแผนภูมิของคุณแล้ว คลิกที่ "การตั้งค่า" ไอคอนรูปเฟืองถัดจากชื่อของอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อข้อมูลนำเข้าจากภายนอก จากนั้นจากแท็บ "ข้อมูลนำเข้า" คลิกที่ดรอปดาวน์เมนูของแหล่งข้อมูลและเลือกพล็อตจากอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้เป็นข้อมูลนำเข้าจากภายนอก

เพื่อให้ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้อินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์ที่เชื่อมต่อข้อมูลนำเข้าจากภายนอกจะต้องมีการเรียก input() เพียงครั้งเดียวโดยใช้ชนิด input.source และข้อมูลนำเข้าจากภายนอกที่ใช้ ต้องมาจากการศึกษา

โปรดทราบว่า ไม่ใช่ทุกอินดิเคเตอร์ ที่สามารถคำนวนโดยมีพื้นฐานมาจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นได้ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเทคนิคอันหลากหลาย