ชื่ออินดิเคเตอร์ พารามิเตอร์ & ค่านั้นหายไปจากแถบแสดงผล (ด้านบนซ้ายของชาร์ต)

คุณสามารถ แสดง/ซ่อน ชื่ออินดิเคเตอร์ในแถบแสดงผล (เส้นสถานะ) โดยคลิกปุ่ม บวก (+/-) บริเวณมุมซ้ายบนของชาร์ต