ชาร์ตดูเหมือน ถูกบีบอัดมากเกินไป

เป็นไปได้ว่าคุณได้เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่มีระดับที่ห่างจากลำดับข้อมูลของสัญลักษณ์มากเกินไป เป็นผลให้ชาร์ตจะถูกบีบอัด อันเนื่องมาจากการสเกลชาร์ตโดยอัตโนมัตินั้นจะทำให้ระดับของอินดิเคเตอร์ทั้งหมดสามารถแสดงผลได้ในพื้นที่แสดงผล

ปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยซ่อนอินดิเคเตอร์ หรือปรับระดับให้เข้าใกล้ระดับเรนจ์ราคาของสัญลักษณ์

นี่เป็นตัวอย่างของ อินดิเคเตอร์มาตรฐาน Pivot Points