สีของแท่งกราฟหรือแท่งเทียนไม่ถูกต้อง

คุณอาจจะใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ทำการเปลี่ยนสีของแท่งกราฟบนชาร์ต ลองซ่อนอินดิเคเตอร์บนชาร์ตและดูว่านี่เป็นสาเหตของปัญหานี้หรือไม่


ถ้าบางแท่งกราฟถูกลงสีด้วยสีตรงกันข้ามโดยอัตโนมัติเป็นไปได้ว่า ออปชั่น สีของแท่งกราฟตามราคาปิดของแท่งก่อนหน้า นั้นเปิดใช้งานอยู่บนชาร์ตของคุณ มันสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าชาร์ต