ฉันถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปีเต็ม

เราเสนอส่วนลดให้เมื่อท่านจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับระยะการใช้บริการเป็นเวลาจำนวน 1 ปีเต็ม การสมัครใช้บริการแบบจ่ายเงินรายเดือนนั้นมีค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ ท่านอาจต้องการตรวจสอบหน้านี้ เพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนบริการของเรา - https://th.tradingview.com/gopro