ฉันจะลบการวาดภาพ & อินดิเคเตอร์ทั้งหมดออกจากชาร์ตได้อย่างไร

คลิกที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือเพื่อเปิดเมนูการใช้งาน จากนั้นคลิก ลบการวาดภาพ อินดิเคเตอร์