การวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลของฉันหายไป

การวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลนั้นอาจจะหายไปได้บ่อย ๆ  เมื่อการจัดวางชาร์ตอันหนึ่งถูกเขียนทับโดยการจัดวางชาร์ตอันเดียวกันจากอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง นี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นทั่วไปที่จะเกิดเมื่อคุณใช้ชาร์ตเลย์เอาท์อันเดียนกันในหลายๆ แท็บ หรือ ในหลาย ๆ อุปกรณ์ โปรดทราบว่านี่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าคุณใช้สัญลักษณ์ที่ต่างกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับชาร์ตเลย์เอาท์ที่ใช้งานอยู่ไม่ได้ถูกซิงค์โดยอัตโนมัติไปยังทุก ๆ ชาร์ตที่เปิดอยู่หรือเวอร์ชั่นที่ต่างกันของชาร์ตเลย์เอาท์เดียวกัน