ฉันไม่เห็นเส้นตัด (Crosshair) บนชาร์ต

อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่เห็นเส้นตัด (Crosshair) อันเนื่องมาจากว่าคุณได้เลือกใช้งานประเภทเคอร์เซอร์ที่ไม่สนับสนุนการแสดงผลเส้นตัด เฉพาะเคอร์เซอร์ประเภท “เส้นตัดกัน Cross” และ “จุด Dot” เท่านั้นที่จะแสดงผลเส้นตัดได้ ขณะที่เคอร์เซอร์ประเภท “ลูกศร Arrow“ และ “ยางลบ Eraser” นั้นไม่สามารถแสดงผลเส้นตัดได้