แท่งราคาหายไปจากชาร์ต

เป็นไปได้ว่าคุณได้ซ่อนลำดับของข้อมูลออกไปทำให้มันไม่แสดงผลบนชาร์ตของคุณ การนำมันกลับมา โปรดคลิกที่ไอคอนรูปลูกศรชี้ลงขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากชื่อสัญลักษณ์และเลือก แสดง