จุดในการวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลไม่ยึดติดกับค่าของ OHLC

ถ้าคุณต้องการให้จุดในการวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลต่าง ๆ ยึดติดกับค่า OHLC ของแท่งกราฟอัตโนมัติ คุณแค่เพียงเปิดโหมดการทำงานแบบแม่เหล็ก โดยไอคอนจะอยู่ที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายของชาร์ต (ไอคอนควรเป็นสีฟ้าเมื่อเปิดการทำงาน)

 

ความไวของแม่เหล็กสามารถปรับแต่งได้ที่เมนูของโหมดการทำงานแบบแม่เหล็ก:


 

แม่เหล็กแข็งแรงจะดึงจุดของการวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลเข้ากับค่าของชาร์ต (แท่งเทียน) โดยไม่สนใจระยะระหว่างจุดเหล่านั้นกับค่าของชาร์ต

แม่เหล็กอ่อนแอจะดึงจุดของการวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลกับค่าของชาร์ต (แท่งเทียน) เมื่อคุณวาดภาพเครื่องมือใกล้กับมัน