จุดในการวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลไม่ยึดติดกับค่าของ OHLC