ฉันถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี และฉันมีความต้องการขอคืนเงิน

ตามข้อตกลงการใช้งานของเรา ท่านสามารถร้องขอการคืนเงินได้ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากการต่ออายุแผนบริการ ราย 1 ปี หรือ 2 ปี โดยอัตโนมัติของท่านได้เกิดขึ้น การขอคืนเงินภายหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำได้ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งานเพื่อขอคืนเงิน ตราบเท่าที่ยังไม่พ้นกำหนดเวลาในการขอคืนเงินดังกล่าวข้างต้น

นโยบายการใช้งานฉบับเต็มของเราสามารถดูได้ ที่นี่