เบ็ดเตล็ด

เราไม่รู้ว่าจะวาง Sparks เหล่านี้ไว้ที่ใด ดังนั้นเราจึงนำมันมาไว้ที่นี่