spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

หุ้นทองคำ: ทุกสิ่งที่เปล่งประกาย...

18 สัญลักษณ์
แน่นอนว่าทองคำนั้นดูดี และถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับพอร์ตของคุณด้วยเช่นกัน การสนับสนุนทองคำทางกายภาพเป็นวิธีหนึ่งในการได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว แต่นั่นไม่ใช่วิธีเดียว ต่อไปนี้คือรายชื่อหุ้นของเราที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากราคาทองคำ เช่นเดียวกับผู้ขุดที่มีสายการผลิตที่ดี การดำเนินการสำรวจที่จริงจัง และรายได้ที่สำคัญทั้งหมด รวมถึงผลกำไร

รายการนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย และคุณควรศึกษาข้อมูลของคุณเองก่อนทำการซื้อขายเสมอ จำไว้ว่า: ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เปล่งประกายจะเป็นการลงทุนที่ดี...