spark image
Photo: Kyle Mackie / Unsplash

สต็อกเนื้อ: การลงทุนในโคและเนื้อสัตว์

4 สัญลักษณ์ที่อัปเดต:
มีบริษัทผลิตเนื้อวัวและเนื้อสัตว์เพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ควบคุมอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลก รวมถึงบริษัทเอกชนจำนวนหนึ่ง และบริษัทที่ใหญ่ที่สุดมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเพียงห้าประเทศ บริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์จำนวนมากในแต่ละวัน โดยแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อขนส่งไปทั่วโลก การครอบคลุมส่วนใหญ่ของห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ (คิดถึงสเต็ก, เบอร์เกอร์ และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้น) หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุตสาหกรรมจะแสดงในราคาหุ้นของบริษัทต่างๆ ดังนั้นเราจึงได้ระบุข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อจับตาดู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการศึกษาข้อมูลก่อนทำการลงทุน และอย่าใช้คำแนะนำนี้ มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อหุ้น

รายได้ที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีรายงานผลประกอบการที่กำหนดไว้สำหรับ 14 วันถัดไป

การจ่ายปันผลที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีรายงานการจ่ายเงินปันผลใดๆ ที่กำหนดไว้ใน 14 วันข้างหน้า

ข่าว

วันนี้ไม่มีข่าว
ปรากฎว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดของโลก