อินดิเคเตอร์ กลยุทธ์ และไลบรารี

โวลาทิลิตี้ สต๊อป

ตัวบ่งชี้The Volatility Stop เผป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำจุดสีแดงเหนือแถบราคาในกรณีที่ขาลงและจุดสีเขียวอยู่ใต้แถบราคาในกรณีที่มีแนวโน้มขาขึ้น ระดับเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดหยุดต่อท้ายทำให้การซ้อนทับนี้เป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับการออกจากการค้าแบบเปิด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจจับแนวโน้มขาขึ้นและขาลงเนื่องจากราคาที่ข้ามระดับที่วางแผนไว้อาจชี้ไปที่การกลับรายการแนวโน้ม ความผันผวนหยุดใช้ True Range สำหรับการคำนวณและมักใช้ร่วมกับสัญญาณและเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
6
1
2
...
6