เส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มสามารถถูกใช้ในการระบุและยืนยันเทรนด์ได้ เส้นแนวโน้มจะเชื่อมต่ออย่างน้อย 2 จุดของราคาบนชาร์ต และโดยทั่วไป จะถูกยืดออกไปเพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน เส้นที่มีความเอียงเป็นบวก ที่เป็นแนวรับของพฤติกรรมของราคาแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์สุทธิกำลังเพิ่มขึ้น ตราบเท่าที่พฤติกรรมราคายังอยู่เหนือเส้นนี้ ก็แสดงว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ เส้นที่มีความเอียงเป็นลบ ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านของพฤติกรรมของราคาแสดงให้เห็นว่าอุปทานสุทธิกำลังเพิ่มขึ้น ตราบเท่าที่พฤติกรรมราคายังอยู่ใต้เส้นนี้ ก็แสดงว่ายังเป็นขาลงอยู่

โดยทั่วไปราคาจะรีเทสเส้นแนวโน้มที่เอียงนี้หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งมันสามารถทะลุได้ ซึ่งจะเป็นจุดที่อาจเกิดการกลับตัวของเทรนด์ได้ ยิ่งมีจุดที่ถูกเชื่อมกันมากๆ เส้นแนวโน้มนั้นก็จะยิ่งมีความแข็งแรงมาก กลยุทธ์ที่แตกต่างกันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในเรื่องของจุดราคาที่เชื่อมกันจะอยู่ห่างกันอย่างไร และจะต้องเชื่อมกันด้วย wicks หรือตัวแท่งเทียน แต่เส้นแนวโน้มทั้งหมดสุดท้ายก็จะต้องถูกทะลุผ่านอยู่ดีในที่สุด TradingView มี smart drawing tool ที่ให้ผู้ใช้สามารถระบุเส้นแนวโน้มบนชาร์ตได้อย่างเห็นภาพ และเครื่องมือนี้สามารถถูกใช้ในการแสดงเทรนด์บนอินดิเคเตอร์ได้เช่นกันh
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
2345
1
2
...
5