การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือทางการเทรดที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตโดยการวิเคราะห์สถิติที่ได้จากกิจกรรมการซื้อขาย เช่นการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย ต่างจากการวิเคาะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคพุ่งความสนใจไปที่การวิเคราะห์กราฟการเคลื่อนไหวของราคาและเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ต่างๆเพื่อประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนของหลักทรัพย์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต 
 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์หลายคนได้พัฒนาอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคจำนวนมากเพื่อพยายามที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตให้ได้อย่างถูกต้อง อินดิเคเตอร์บางส่วนมุ่งเน้ไปที่การระบุแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวรับแนวต้าน ในขณะบางส่วนมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาความแข็งแกร่งของแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่จะเกิดซ้ำในอนาคต อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ เส้นเทรนไลน์ เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ย และอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกถึงโมเมนตัมเช่น MACDคอนเวอร์เจ้นไดเวอร์เจ้น
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2
1
2