อัตราส่วน ราคา/กำไรต่อหุ้น (P/E Ratio)

อัตราส่วน ราคา/กำไรต่อหุ้น (P/E Ratio)

สัดส่วนราคา/รายได้ (สัดส่วน พี/อี) คือตัวชี้วัดตัวเลขของราคาหุ้นหารด้วยรายได้ต่อหุ้น (อีพีเอส) เป็นการวัดที่นิยมซึ่งสามารถเห็นได้ว่าราคาหุ้นเหมาะสม,สูงเกินไป หรือต่ำเกินไป การตีความทั่วไปคือถ้าบริษัทมีสัดส่วน พี/อี สูง นั่นคือการคาดหวังที่บริษัทจะเติบโตมากในอนาคต สิ่งสำคัญที่ควรบันทึกไว้คือ สัดส่วนนี้ไม่ได้หมายถึงการดูค่าตัวมันเองเพียงค่าเดียว มันควรจะถูกเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นอีกหลายบริษัทด้วยเพื่อที่จะวัดค่า
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2
1
2