อิชิโมกุ คราวด์

อิชิโมกุ คาวด์ หรือที่เรียกว่า อิชิโมกุ คิงโก๊ะ เฮียว เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นที่นิยมและมีความยืดหยุ่นซึ่งแสดงการสนับสนุนและความต้านทานโมเมนตัมและทิศทางของแนวโน้มสำหรับความปลอดภัย จะช่วยให้เห็นภาพการกระทำราคาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถระบุทิศทางของแนวโน้มโมเมนตัมวัดและโอกาสในการซื้อขายสัญญาณตามเส้นกราฟและราคาที่สัมพันธ์กับเส้นกราฟเหล่านี้ สัญญาณเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายหาจุดซซื้อขายได้อย่างเหมาะสมที่สุด ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยห้าเส้นกราฟ (แต่ละเส้นกราฟแสดงช่วงเวลาที่แตกต่างกัน) และได้รับการคิดค้นโดย Goichi Hosoda ซึ่งเป็นนักข่าวที่ใช้เวลาในการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขในเชิงเทคนิคเป็นเวลานานก่อนที่จะแบ่งปันความรู้ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
20
1
2
...
20