การวิเคราะห์แท่งเทียน

การวิเคราะห์แท่งเทียนเน้นไปที่ตัวแท่งเทียนแต่ละอัน เป็นคู่ หรือมากที่สุดสามอัน ในการอ่านสัญญาณดูว่าตลาดกำลังจะไปในทิศทางใด สมมติฐานพื้นฐาน คือ ข้อมูลที่รับรู้แล้วทั้งหมดจะแสดงออกมาในราคาทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เทคนิคโดยทั่วไปจะถูกรวมกับแนวรับ & แนวต้านด้วย แต่ละแท่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ 4 ราคา คือ ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, ราคาเปิด และราคาปิด โดยตัวแท่งเทียนแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวของราคาไว้ทั้งหมดตั้งแต่ราคาเปิดและปิด ขณะที่ wicks จะแสดงการกลับตัวที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาของแท่งเทียน

ดังนั้นแต่ละแท่งเทียนได้ให้ภาพที่ง่ายในการเข้าใจของพฤติกรรมของราคาไว้ ความยาวของ wicks เปรียบเทียบกับความยาวของตัว รวมกับดูว่าแท่งเทียนนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลง สามารถถูกใช้ในการวิเคราะห์หาสัญญาณดูว่าพฤติกรรมราคาจะเป็นอย่างไร แท่งเทียนทั่วไปที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ คือ โดจิ, spinning tops, ค้อน, engulfing candles, pinbars และ inside bars
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
55
1
2
...
55