ericlin0122

DCA Bot Emulator

Emulate DCA bot. Buy ASAP . Set chart interval to 1 hour.
เอกสารเผยแพร่: bug fix in safe order
เอกสารเผยแพร่: clean base chart
เอกสารเผยแพร่: clean base chart
เอกสารเผยแพร่: enabled decimal inputs
เอกสารเผยแพร่: max safe order should be integer
เอกสารเผยแพร่: update price_deviation
เอกสารเผยแพร่: correct the calculation on safe order scale. Thanks for @Steve83810
เอกสารเผยแพร่: - allow source input from: . default: OHLC4
- make safe_order_step_scale should be a geometric sequence
เอกสารเผยแพร่: - add trailing deviation to take profit. (I hope my math is correct)
เอกสารเผยแพร่: set step to 0.01 to take profit/trailing
เอกสารเผยแพร่: fixed calculation on safe order step scale
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?