RicardoSantos

Vector2DrawLine

Library "Vector2DrawLine"
Extends line type with methods for Vector2 and Segment2.

new(origin, target, xloc, extend, color, style, width)
  Draws a line using Segment type to hold its coordinate properties..
  Parameters:
    origin: Vector2 . Origin vector of the line.
    target: Vector2 . Target vector of the line.
    xloc: string
    extend: string
    color: color
    style: string
    width: int
  Returns: line object

new(segment, xloc, extend, color, style, width)
  Draws a line using Segment type to hold its coordinate properties..
  Parameters:
    segment: Segment2 . Segment with positional coordinates.
    xloc: string
    extend: string
    color: color
    style: string
    width: int
  Returns: line object

rotate_around(this, center, angle)
  Instance method to rotate line around center vector (modifies input line).
  Parameters:
    this: line . Line object.
    center: Vector2 . Center of rotation.
    angle: float . Rotation angle in degrees.
  Returns: line. Rotated line object.
ไลบรารีไพน์

จิตวิญญาณที่แท้จริงของ TradingView ผู้เขียนได้ตีพิมพ์รหัส Pine นี้เป็นไลบรารีโอเพนซอร์ซเพื่อให้โปรแกรมเมอร์คนอื่น ๆ จากชุมชนของเราสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ไลบรารีนี้เป็นการส่วนตัวหรือในสิ่งพิมพ์โอเพนซอร์สอื่น ๆ แต่นำรหัสนี้มาใช้ซ้ำในสิ่งพิมพ์จะถูกควบคุมโดย กฎระเบียบการใช้งาน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการใช้ไลบรารีนี้หรือไม่?

คัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ดแล้ววางลงในสคริปต์ของคุณ