Naruephat

Cayoshi_Library

Naruephat ที่อัปเดต:   
Library "Cayoshi_Library"

fungtion show win loss and Netprofit Show
Library สำหรับเรียกใช้

1.Win_Loss_Show() การแสดง แพ้ ชนะ
2.NetProfit_Show() การแสดงผล Backtest
3.Count_Bar_Back_Test() กำหนดระยะเวลา หรือ แท่งบาร์ในการ Backtest
เอกสารเผยแพร่:
v2

ที่เพิ่ม:
percen()

curProfitInPts()

calcStopLossPrice()

calcProfitTrgtPrice()

getCurrentStage()

calcTrailingAmountLevel()

calcTrailingOffsetLevel()

trailing_3step()
เอกสารเผยแพร่:
v3
ไลบรารีไพน์

จิตวิญญาณที่แท้จริงของ TradingView ผู้เขียนได้ตีพิมพ์รหัส Pine นี้เป็นไลบรารีโอเพนซอร์ซเพื่อให้โปรแกรมเมอร์คนอื่น ๆ จากชุมชนของเราสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ไลบรารีนี้เป็นการส่วนตัวหรือในสิ่งพิมพ์โอเพนซอร์สอื่น ๆ แต่นำรหัสนี้มาใช้ซ้ำในสิ่งพิมพ์จะถูกควบคุมโดย กฎของบ้าน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการใช้ไลบรารีนี้หรือไม่?

คัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ดแล้ววางลงในสคริปต์ของคุณ