suchartyee

EMA 5/10/20/50/100/200 By LiuYee

study(title="EMA 5/10/20/50/100/200", overlay=true)
ema5 = ema (close, 5)
ema10 = ema (close, 10)
ema20 = ema (close, 20)
ema50 = ema (close, 50)
ema100 = ema (close, 100)
ema200 = ema (close, 200)

plot(ema5, color = #FF3333) //red
plot(ema10, color = #F9F506) //yellow
plot(ema20, color = #50F906) //greeen
plot(ema50, color = #06F9E3) //light blue
plot(ema100, color = #E706F9) //purple
plot(ema200, color = #0606F9) //blue


สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?