RozaniGhani-RG

PriceTimeInteractive

RozaniGhani-RG Pro+ Updated   
█ OVERVIEW
This library was intended to Get price of given time.input

█ CREDITS
Credits to TradingView for CAGR Custom Range.

█ FUNCTIONS

ohlc_time()
  : Get OHLC price of given time.input
  Parameters:
    : : Time (t) must be using time.input
  Returns: : OHLC

hlc_time()
  : Get HLC price of given time.input
  Parameters:
    : : Time (t) must be using time.input
  Returns: : HLC

hl_time()
  : Get HL price of given time.input
  Parameters:
    : : Time (t) must be using time.input
  Returns: : HL
เอกสารเผยแพร่: v2

Added:
o_time()
  : Get Open price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : Open

h_time()
  : Get High price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : High

l_time()
  : Get Low price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : Low

c_time()
  : Get Close price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : Close

price_time()
  : Get any OHLC price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : OHLC

ไลบรารีไพน์

จิตวิญญาณที่แท้จริงของ TradingView ผู้เขียนได้ตีพิมพ์รหัส Pine นี้เป็นไลบรารีโอเพนซอร์ซเพื่อให้โปรแกรมเมอร์คนอื่น ๆ จากชุมชนของเราสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ไลบรารีนี้เป็นการส่วนตัวหรือในสิ่งพิมพ์โอเพนซอร์สอื่น ๆ แต่นำรหัสนี้มาใช้ซ้ำในสิ่งพิมพ์จะถูกควบคุมโดย กฎของบ้าน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการใช้ไลบรารีนี้หรือไม่?

คัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ดแล้ววางลงในสคริปต์ของคุณ