accidentje

4/2 pivot levels

Plots...
  • Confirmed highs when 1. it's higher than the 4 prior (lower) highs AND 2. higher than the 2 following (lower) highs.
  • Confirmed lows when 1. it's lower than the 4 prior (higher) lows AND 2. lower than the 2 following (higher) lows.
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
study(title="4/2 pivot levels", shorttitle="4/2 pivot", overlay=true)
//
useAlternativeTF = input(false)
AlternativeTF = input("W")
tf = useAlternativeTF ? AlternativeTF : period
//
h0 = security(tickerid, tf, high[0])
h1 = security(tickerid, tf, high[1])
h2 = security(tickerid, tf, high[2])
h3 = security(tickerid, tf, high[3])
h4 = security(tickerid, tf, high[4])
h5 = security(tickerid, tf, high[5])
h6 = security(tickerid, tf, high[6])

l0 = security(tickerid, tf, low[0])
l1 = security(tickerid, tf, low[1])
l2 = security(tickerid, tf, low[2])
l3 = security(tickerid, tf, low[3])
l4 = security(tickerid, tf, low[4])
l5 = security(tickerid, tf, low[5])
l6 = security(tickerid, tf, low[6])
//
pivoth = h2 > h1 and h2 > h0 and h6 < h2 and h5 < h2 and h4 < h2 and h3 < h2 ? h2 : pivoth[1]
pivotl = l1 < l0 and l2 < l0 and l6 > l2 and l5 > l2 and l4 > l2 and l3 > l2 ? l2 : pivotl[1]
//
plot(pivoth, color= pivoth != pivoth[1] ? na : red, linewidth=2)
plot(pivotl, color= pivotl != pivotl[1] ? na : green, linewidth=2)