หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
AFROMEDIA AFROMEDIA PLC
0.200.00%0.00ขาย100887.809M-0.00บริการเชิงพาณิชย์
ALEX ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRIES PLC
7.200.00%0.00ขาย41.584Bการผลิตของผู้ผลิต
DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC
0.200.00%0.00ขาย6001.600B-0.22540.00บริการผู้บริโภค
ENAMELWA NIGERIAN ENAMELWARE CO PLC
16.200.00%0.00ขาย5.178K1.232B-3.62สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MULTIVERSE MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
0.200.00%0.00ขาย9.800K852.388M-0.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCOA SCOA NIGERIA PLC
0.960.00%0.00ขาย53.643K623.833M-0.47สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TIP THE INITIATES PLC
0.470.00%0.00เป็นกลาง0บริการเชิงพาณิชย์
UNIVINSURE UNIVERSAL INSURANCE CO PLC
0.200.00%0.00ขาย19.041M3.200Bการเงิน
โหลดเพิ่ม