บริการผู้บริโภค (ภาค)

30
หุ้น
56.991B
เงินทุนของตลาด
4.714M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.52%
เปลี่ยนแปลง
+1.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+41.62%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ASB ADVANCE SYNERGY BHD
0.14-3.57%-0.01ขาย2.605M130.087M-0.03
ASTRO ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
0.99-2.94%-0.03แนะนำให้ขาย7.656M5.267B9.500.114490.00
AVI AVILLION BERHAD
0.14-3.57%-0.01ขาย33.689M145.995M-0.01
BJASSET BERJAYA ASSETS BERHAD
0.250.00%0.00ขาย24.200K639.538M-0.04
BJCORP BERJAYA CORPORATION BHD
0.260.00%0.00ขาย4.915M1.311B-0.09
BJFOOD BERJAYA FOOD BERHAD
2.030.00%0.00ซื้อ92.000K730.115M15.270.13
BJLAND BERJAYA LAND BHD
0.24-2.00%-0.01แนะนำให้ขาย343.700K1.255B-0.05
BJTOTO BERJAYA SPORTS TOTO BHD
2.020.00%0.00ซื้อ134.600K2.751B14.930.14
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.03-16.67%-0.01แนะนำให้ขาย8.062M222.563M7.500.00
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.965M49.979M-0.01
EIG ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.38-7.32%-0.03ขาย635.400K97.250M47.130.01649.00
GCE GRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD
0.340.00%0.00ขาย13.900K65.996M-0.03264.00
GENM GENTING MALAYSIA BERHAD
3.092.32%0.07ซื้อ8.550M17.349B-0.3114000.00
GENTING GENTING BHD
5.030.80%0.04ซื้อ3.185M19.368B-0.2645000.00
ICONIC ICONIC WORLDWIDE BERHAD
0.45-1.11%-0.01แนะนำให้ขาย1.768M191.477M15.900.03
INCKEN INCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC
0.470.00%0.00แนะนำให้ขาย0176.084M-0.03153.00
KTB KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.17-5.41%-0.01ซื้อ7.995M76.531M-0.02
LANDMRK LANDMARKS BHD
0.390.00%0.00ขาย33.700K268.135M2.350.17
LIENHOE LIEN HOE CORPORATION BHD
0.380.00%0.00ขาย0132.968M-0.0793.00
MACPIE MACPIE BERHAD
0.100.00%0.00ซื้อ4.035M104.107M-0.01
MAGNUM MAGNUM BERHAD
2.02-0.49%-0.01แนะนำให้ขาย202.200K2.932B-0.00353.00
MEDIA MEDIA PRIMA BHD
0.49-2.00%-0.01ขาย470.200K554.600M11.110.042332.00
MEDIAC MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.180.00%0.00ขาย3.037M303.703M30.000.012917.00
MINDA MINDA GLOBAL BERHAD
0.08-5.88%-0.01แนะนำให้ขาย1.411M105.752M15.740.01
MULPHA MULPHA INTERNATIONAL BHD
2.36-0.42%-0.01ซื้อ236.100K735.727M16.440.14
OVERSEA OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.100.00%0.00ขาย082.940M-0.01
PMHLDG PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.070.00%0.00ขาย1.264M60.376M-0.00
SASBADI SASBADI HOLDINGS BHD
0.15-3.12%-0.01แนะนำให้ขาย833.000K67.877M-0.00
SHANG SHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
3.581.13%0.04ซื้อ78.800K1.562B-0.252204.00
STAR STAR MEDIA GROUP BERHAD
0.35-1.41%-0.01ขาย93.500K253.668M-0.061052.00
โหลดเพิ่ม