หุ้นไซปรัส ที่มีเบต้าสูง

เบต้าจะวัดความผันผวนของหุ้นและมักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ หุ้นไซปรัส ด้านล่างมีเบต้าสูงสุด: มีการจัดเรียงตามเบต้ารายปีและเมื่อถูกนำมาใช้ร่วมกับเมตริกอื่นๆ จะช่วยให้คุณมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
สัญลักษณ์
เบต้า
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
KGK + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD
0.230 EUR0.00%20 K2.0529.575 M EUR0.05%บริการเชิงพาณิชย์
AEONAEONIC SECUR. C.I.F PLC
1.000 EUR0.00%10 K2.25650 K EUR0.00%การเงิน
LHHLORDOS HOTELS (HOLDINGS) LTD
0.810 EUR0.00%1.07 K0.3028.357 M EUR4.94%บริการผู้บริโภค
MITMITSIDES PUBLIC COMPANY LTD
0.230 EUR−5.74%4 K0.762.001 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CTCCYPRUS TRADING CORPORATION PLC
0.150 EUR+0.67%5.065 K1.0413.894 M EURการค้าปลีก
LOGLOGICOM PUBLIC LTD
2.80 EUR0.00%3 K0.27207.423 M EUR4.590.61 EUR+69.06%3.04%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCCTHE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
0.700 EUR+3.70%17.4 K2.1296.328 M EUR2.86%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PHLPETROLINA (HOLDINGS) LTD
0.880 EUR0.00%9 K0.2077 M EUR7.84%บริการการกระจายสินค้า
ATLATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
1.90 EUR0.00%4.043 K1.4073.993 M EUR6.32%การเงิน
LUILOUIS PLC
0.0585 EUR0.00%4.166 K0.2326.942 M EUR7.35%บริการผู้บริโภค
TSHA.TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD
0.0650 EUR+3.17%7.005 K0.1915.511 M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
SALSALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD
3.74 EUR−0.53%4.565 K2.12136.619 M EUR2.67%ระบบขนส่ง
CLACLARIDGE PUBLIC LTD
0.0200 EUR0.00%6.235 K0.282.163 M EUR0.00%การเงิน
ERMEERMES DEPARTMENT STORES PLC
0.0280 EUR−3.45%41.229 K2.224.9 M EURการค้าปลีก
CONTCONTRACT INSURANCE & FINANCIAL SERVICES S.A.
0.370 EUR−89.28%2 K2.544 M EUR0.00%การเงิน
LCHLEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
0.0460 EUR−8.00%26 K1.855.934 M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
MINEMINERVA INSURANCE COMPANY LTD
0.0160 EUR+68.42%4050.015.25 M EUR0.00%การเงิน
ACTACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD
0.0200 EUR0.00%10 K0.331.169 M EUR0.00%อื่นๆ
LPLLORDOS UNITED PUBLIC LTD
0.141 EUR+9.30%6190.086.519 M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LILCP HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.0845 EUR0.00%3 K0.902.168 M EUR0.00%การเงิน
KYTHK. KYTHREOTIS HOLDINGS LTD
0.302 EUR−5.63%8.8 K0.8012.82 M EUR5.63%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DISPWEALTHAVENUE PLC
0.0500 EUR−9.09%8 K1.22675.323 K EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
CLLCLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
0.0020 EUR−66.67%15.934 K0.181.729 M EUR0.00%การเงิน
CBHCONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD
0.0990 EUR+10.00%1 K0.0615.911 M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
KEOKEO PLC
1.70 EUR+3.03%1.475 K1.0071.709 M EUR2.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLUEBLUE ISLAND PLC
1.02 EUR+5.15%1050.0215.747 M EUR5.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PNDPANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.0680 EUR−8.11%10 K0.6928.862 M EUR0.00%การเงิน
FWWWOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES PLC
0.150 EUR+9.49%66.97 K3.0132.09 M EURการค้าปลีก
FBIALKIS H. HADJIKYRIACOS PUBLIC LTD
0.298 EUR−5.10%13 K2.5129.46 M EUR3.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
INFINTERFUND INVESTMENTS PLC
0.0380 EUR−7.32%50.716 K2.444.625 M EUR0.00%อื่นๆ
VCWVASSILICO CEMENT WORKS LTD
3.30 EUR0.00%5.308 K3.09237.389 M EUR6.36%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DEMDEMETRA HOLDINGS PLC
0.928 EUR−2.32%30.479 K0.26189.6 M EUR0.00%การเงิน
REGREGALLIA HOLDINGS & INVESTMENT PUBLIC LTD
0.0040 EUR+100.00%10.5 K0.2480.987 K EURการเงิน
COSCOSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
0.110 EUR+5.77%7 K1.346.213 M EUR3.130.04 EUR0.00%การเงิน