บริษัทบาห์เรนที่มีเงินสดในมือมากที่สุด

ไม่มีความลับใดที่เงินสดกองโตอาจเป็นกรมธรรม์ที่ทดลองและทดสอบแล้วท่ามกลางความผันผวนในอดีต และบริษัทเหล่านี้กำลังใช้ความรู้นั้นอย่างจริงจัง เนื่องจากขณะนี้พวกเขากำลังสำรองเงินสดจำนวนมาก ในทางกลับกัน บางทีธุรกิจเหล่านี้อาจกำลังสะสมทุนของพวกเขาเมื่อพวกเขาควรใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไร นี่คือรายการของ บริษัทบาห์เรน ที่มีเงินสดมากที่สุด

สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
(ไตรมาสบัญชี)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
225.383M BHD0.494 BHD−0.20%136.1K1.93819.372M BHD11.600.04 BHD6.23%6.57%การสื่อสาร
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
124.761M BHD1.100 BHD0.00%57.542K1.361.557B BHD9.450.12 BHD−74.08%9.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SEEFSEEF PROPERTIES
20.925M BHD0.153 BHD0.66%11.5K0.1370.38M BHD5.23%การเงิน
BFMBAHRAIN FLOUR MILLS CO
19.415M BHD0.341 BHD0.29%4.991K0.328.466M BHD5.340.06 BHD−45.15%7.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BCFCBAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
16.302M BHD0.215 BHD−2.27%55.117K0.3543.307M BHD−0.03 BHD−176.30%9.30%การเงิน
BASRECBAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING
15.754M BHD0.920 BHD−3.16%9.771K1.6618.216M BHD10.420.09 BHD26.32%5.43%บริการเชิงพาณิชย์
NASSNASS CORPORATION BSC
11.802M BHD0.104 BHD0.00%100K0.2722.368M BHD19.620.01 BHD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
10.579M BHD0.127 BHD0.00%50K0.6546.213M BHD8.250.02 BHD−6.67%7.09%การสื่อสาร
CINECOBAHRAIN CINEMA
9.512M BHD0.238 BHD−15.00%7K0.1918.781M BHD11.330.02 BHD6.30%บริการผู้บริโภค
CPARKBAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
8.476M BHD0.092 BHD0.00%20K0.5410.056M BHD9.790.01 BHD44.62%6.52%บริการผู้บริโภค
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
4.406M BHD0.275 BHD−1.79%22.398K0.2720.467M BHD5.45%บริการการกระจายสินค้า
GHGGULF HOTELS GROUP
3.988M BHD0.415 BHD0.48%57.5K2.3193.336M BHD11.660.04 BHD17.49%6.05%บริการผู้บริโภค
ESTERADESTERAD INVESTMENT
1.979M BHD0.137 BHD0.00%52.735K1.0619.112M BHD7.140.02 BHD74.55%4.38%อื่นๆ
DUTYFBAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
1.196M BHD0.540 BHD0.00%3.5K0.1276.827M BHD18.750.03 BHD41.87%5.56%การค้าปลีก
ABCARAB BANKING CORPORATION
0.281 USD−1.40%69.091K0.21328.241M BHD4.240.02 BHD78.44%5.34%การเงิน
ITHMRITHMAAR HOLDING BSC
0.049 USD8.89%431.68K1.2553.835M BHD−0.01 BHD−223.33%0.00%การเงิน
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.595 BHD0.00%127.243K1.181.341B BHD19.260.03 BHD7.67%5.15%การเงิน
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
0.335 BHD−1.47%12.109K0.7850.052M BHD10.280.03 BHD11.26%7.46%การเงิน
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.260 USD0.00%435.149K4.08372.37M BHD8.750.01 BHD15.56%6.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BNHBAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
0.500 BHD2.04%408K7.8956.304M BHD7.00%การเงิน
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.177 BHD1.72%340.991K1.10441.199M BHD11.270.02 BHD60.20%2.74%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
0.290 BHD1.75%7.4K0.1238.666M BHD9.630.03 BHD80.24%6.90%การเงิน
ARIGARAB INSURANCE GROUP
0.530 USD0.00%18.695K0.8239.624M BHD5.160.04 BHD−3.84%9.43%การเงิน