การคาดการณ์และการวิเคราะห์

มูลค่า

การลงทุนแบบเน้นคุณค่าถูกทำให้มีชื่อเสียงโดย Warren Buffet แต่ประวัติศาสตร์ของมันต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นปี 1930 เมื่อ Benjamin Graham ได้เขียนหนังสือ "Security Analysis" การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นการดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ที่อันเดอร์แวลู สินทรัพย์เหล่านี้ถูกเข้าใจผิดโดยตลาด และซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมัน

นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าถูกพิจารณาว่าเป็นนักลงทุนแบบคอนทราเรียน เพราะว่าพวกเขาบ่อยครั้งพยายามจะค้นหาสินทรัพย์ที่ถูกละเลยหรือมองข้าม นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าจะวิเคราะห์สินทรัพย์ และพยายามรวมผลรวมของส่วนต่างๆ ของมัน เพื่อหามูลค่าที่เกินกว่ามูลค่าปัจจุบันของมันในตลาดเปิด นักลงทุนแบบเน้นคุณค่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องตัวเลข และเข้าใจพื้นฐานของกระแสเงินสด บัญชี การจัดการองค์กร และการดำเนินงานของธุรกิจ

แก่นแท้ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า คือ การเข้าใจมูลค่าที่แท้จริง และรู้ว่าบริษัทมีมูลค่าเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับมูลค่าที่มันเทรดบนตลาดเปิดอยู่ การทำการค้นคว้าวิจัยอย่างแม่นยำ และรู้วิธีการประเมินมูลค่าบริษัท เป็นหลักสำคัญของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และมันยังคงเป็นกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในโลกของการลงทุน