การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Sine Wave

คลื่นซายน์เวฟเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยยึดหลักคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่บ่งชี้หากตลาดเป็นเทรนด์หรืออยู่ในวงจร ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวของเทรนด์ รวมไปถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเทรนด์อีกด้วย อินดิเคเตอร์ตัวนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อินดิเคเตอร์ MESA พัฒนาโดย John Ehlers อิงตามอัลกอลิทึ่มที่เดิมทีประยุกต์ใช้กับกระบวนการสัญญาณดิจิตอล ประกอบด้วย 2 เส้นที่เรียกว่าคลื่นซายน์เวฟและคลื่นลีดเวฟ เมื่อราคาเป็นเทรนด์ เส้นทั้งสองจะไม่ไขว้กันและปกติจะวิ่งเป็นคู่ขนานและไกลจากกันและกัน

การไขว้กันระหว่างเส้นสามารถเป็นสัญญาณการกลับตัวและทำให้เกิดสัญญาณซื้อหรือขายภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องได้ อินดิเคเตอร์ยังสามารถบอกสัญญาณ หากตลาดเกิดภาวะ overbought หรือ oversold (หมายถึงราคาขึ้นสูงหรือต่ำลงอย่างไม่เหมาะสม) ซึ่งสามารถเป็นจุดกลับตัวของเทรนด์ได้ ไม่ว่าจะใช้งานเพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น หรือ อินดิเคเตอร์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น อินดิเคเตอร์ในกลุ่มของ moving average) คลื่นซายน์เวฟยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์สายเทคนิค