regret01

วิเคราะห์ JKN

regret01 Premium ที่อัปเดต:   
SET:JKN   JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
สำหรับ JKN - TF 60 นาที จากการแกว่งตัวของ Sine Wave มองว่าแกว่งตัว ครบวงจร หรือ Complete เพราะฉะนั้นถ้า JKN ไม่หลุดแนวรับ 8.70 ก็มองว่ามีโอกาสกลับตัว ขึ้นไปทำคลื่น 5 ของกราฟ Day โดยมีเป้าประมาณ 12.80 - 15.25
ความคิดเห็น:
JKN ตบหลุด 8.70 และ มีการดึงกลับเราอาจจะมองเป็นหลุดหลอกเพื่อให้รายย่อยคัทคล้ายๆ NER ก็ได้ ตอนนี้มองว่า 30 นาที มีการยก Low เพราะฉะนั้น ไม่ควรหลุด 8.70 แล้วถ้าหลุดอีกก็คงต้องยอมจริงๆละ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ