god2van

ZIGA DAY คาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมราคา

SET:ZIGA   ZIGA INNOVATION PCL
Ziga กราฟวัน ยังอยู่เหนือเส้น ema200 ราคา 4.70 และราคาปิดของวันนี้อยู่ทับเส้น ema100. ที่ 5.25 ปัจจุบัน​แนวโซนสะสมของคือ 4.70 -​5.45 ทำราคาปิดเหนือ 5.45ได้ มองขึ้นทดสอบแนวต้าน 5.90 6.30 6.70 7.20 และ 7.90 ตามลำดับ เบรคไฮได้จะขึ้นทดสอบ 8.75 และ 9.9 คาดการณ์​ ระยะเวลาต้นเดือนมกราคม​ หรือ ปลายเดือนพฤษภา​คมปีหน้าราคาอาจขึ้นไปถึงไฮเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ