Thatchai789

zen

เพิ่มขึ้น
SET:ZEN   ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
ขาลงอาจจะจบแล้ว ต่อไปก็เป็นขาขึ้น เมื่อไหร่เบรคเส้นเหลืองได้สวยเลย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ