UNRPP

Platinum มุ่งสู่ 900

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod Updated   
FX_IDC:XPTUSD   แพลตตินัม/ดอลลาร์สหรัฐ
ผมคิดว่าแพลทินัมได้จบเวฟ 4 ย่อยของเวฟ 3 แล้ว พร้อมมุ่งหน้าสู่เวฟ 3 บริเวณ 900

ใน TF 4H จะเห็นว่าราคาได้ย่อลงมาในรูปแบบ 5-3-5 เป็น zigzag pattern และได้เกิด bullish divergence ขึ้นแล้ว

คิดว่าราคาจะมุ่งสู่ 900 เป็นเป้าแรกครับ
ความคิดเห็น: Platinum ปิดวันด้วย Bull candle ครับ
เป็นไปได้สูงว่า เรากำลังจะมุ่งไป 900

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ