KittiamponSomboonsod_CEWA

#Elliottwave #XNGUSD #NatGas #Analysis

FXOPEN:XNGUSD   US Natural Gas (Spot) (XNGUSD)
Elliott Wave Technical Analysis
Function: Counter trend
Mode: Corrective
Structure: Zigzag
Position: wave C
Direction Next higher Degrees: Wave B or 2
Wave Cancel invalid level: 1.528
Details: การปรับฐานของราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดที่ระดับ 2.127 และการเพิ่มขึ้นห้าคลื่นจากจุดนี้จะช่วยยืนยันการเริ่มต้นของแนวโน้มครั้งใหม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ