THEW16

XLMUSDT

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XLMUSDT   Stellar / TetherUS
XLM เก็บไว้ดูเอง
ดอยในวันนี้ก็แค่รอยยักเล็กๆ ในวันหน้า 555

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ