XLMUSDT
Invalid จุดเริ่มต้นของ Wave1
Confirm ราคาสามารถ Breakout Wave1 ได้
Support&Resistance ราคาไม่ควรหลุดแนวรับ
การเทรดโดยการใช้ EW เป็นการหาแนวโน้มทั้งดีกรีที่ใหญ่และเล็ก และทำ Tradesetup ที่มีจุดเข้าที่ SL สั้นและ TP สูง
ทั้งนี้ความเสี่ยงกราฟจะไปผิดทางมีเสมอ ดังนั้นบริหารความเสี่ยงด้วยน่ะครับ
not financial advice
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ