FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถานะการณ์ดอลลาร์ แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจเป็นช่วงสุดท้ายในการลดลงโดยที่คลื่น 5 จะเท่ากับคลื่น 1 ที่ระดับ 1609 และมีแรงขับของสามเหลี่ยมที่ระดับเดี่ยวกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ