jokenakrub7

แผนการเข้าใหม่

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 279
4
Xauusd ทำคลื่น ➄ ยังไม่จบหรืออาจเพิ่งจบจึงวางแผนการเข้าใหม่ คือ วาง buy stop ที่ 1796 และ buy limit ที่ ประมาณ 1776 ตาม chart.
*หมายเหตุ ส่วนตัวได้เข้าไปแล้ว SL ที่ 1758 (พรุ่งนี้พักร้อน ครับ)
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น: