Nicksry

ขาขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
element ของการกลับตัว ดูชัดเจนขึ้น

ต้องระวังเมื่ออยากจะ Sell ตามแนวต้าน

รอ buy ที่แนวรับ QM หรือแนวรับสุดท้าย

แต่อาจจะยังไม่จบก็ได้ นะครับ มันดูชัดเกินไป ง่ายเกินไป อาจจะมี ดอก ที่คิดไม่ถึงก็ได้


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ