PuterpButChaNai

หากเป็นชุด non standard เป้าอยู่ที่ 61.8%ของ correctionชุดแรก

FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตามหัวข้อเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ