PEPPERSTONE:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ดักการจบเวฟ 5 ด้วย 127.2 Extension กางจากเวฟ 3 มาหาเวฟ 4 RR ประมาณ 2 เสี่ยงพอสมควร โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ