UNRPP

GOLD - ไม่หลุดโลว์ล่าสุด --> 2150

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าไม่หลุดโลล่าสุด 1815 น่าจะค่อยๆขยับขึ้นไป 2150

ตอนขึ้น 1959 ผมคิดว่าน่าจะขึ้นแบบ ไม่ใช่ impulse wave แต่เป็น wxy
ตอนนี้ผมคิดว่า น่าจะขึ้นแบบ wxy เช่นกัน
ความคิดเห็น:
คิดว่ามี 3 เหลี่ยม ถ้ามีสามเหลี่ยม แสดงว่า ที่กำลังจะขึ้นเป็นแค่ correction อีกขา
น่าจะไปสุดแถว 1917-1930
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ